Prijavi se na našo mailing listo.

Učbeniki za gimnazije
Poklicne in strokovne šole
 • test
 • test
 • test
 • test
 • test
 • test
 • test
 • test
 • test
 • test

Učbeniki -> Poklicne in strokovne šole -> 3. letnik
 

Cene so oblikovane za dobro ohranjen učbenik oziroma dz. Leto potrditve pomeni letnico, ko je Strokovni svet RS za splošno izobraževanje potrdil učbenik oz. dz kot veljaven in ne pomeni letnico izdaje.
RAZVRSTI PO

ALFA, Eksponentna in logaritemska funkcija, kotne funkcije
 • Avtor: R. Brilej, T. Robič
 • Gradivo za: 3. letnik srednjih strokovnih šol
 • Založba: ATAJA
 • Predmet: MATEMATIKA
 • Leto potrditve/izdaje: Ni znano
  €12,00 Cena: 
ALFA, Polinomi in racionalne funkcije
 • Avtor: R. Brilej, B. Nikič
 • Gradivo za: 3. letnik srednjih strokovnih šol
 • Založba: ATAJA
 • Predmet: MATEMATIKA
 • Leto potrditve/izdaje: Ni znano
  €10,00 Cena: 
ANENIN, zbirka nalog iz organske kemije za gimnazije in druge srednje šole
 • Avtor: A. Smrdu
 • Gradivo za: 3. letnik gimnazij in srednjih strokovnih šol
 • Založba: Jutro založništvo, d.o.o.
 • Predmet: KEMIJA
 • Leto potrditve/izdaje: Ni znano
  €9,00 Cena: 
BERILO 3, Umetnost besede, učbenik za slovenščino književnost v 3. letniku gimnazij in štirilet
 • Avtor: M. Pezdirc Bartol et al.
 • Gradivo za: 3. letnik gimnazij in srednjih strokovnih šol
 • Založba: MKZ
 • Predmet: SLOVENŠČINA
 • Leto potrditve/izdaje: Ni znano
  €16,00 Cena: 
BESEDE 3, delovni zvezek
 • Avtor: M. Gomboc
 • Gradivo za: 3. letnik srednjih strokovnih šol
 • Založba: DZS
 • Predmet: SLOVENŠČINA
 • Leto potrditve/izdaje: Ni znano
  €9,00 Cena: 
BESEDE 3, učbenik
 • Avtor: M. Gomboc
 • Gradivo za: 3. letnik srednjih strokovnih šol
 • Založba: DZS
 • Predmet: SLOVENŠČINA
 • Leto potrditve/izdaje: 2003
  €12,00 Cena: 
CAFFE ITALIA 2, delovni zvezek za italijanščino
 • Avtor: C. Nazzarena
 • Gradivo za: 3. letnik gimnazij in srednjih strokovnih šol
 • Založba: ROKUS KLETT
 • Predmet: ITALIJANŠČINA
 • Leto potrditve/izdaje: 2008
  €20,00 Cena: 
CAFFE ITALIA 2, učbenik za italijanščino
 • Avtor: C. Nazzarena
 • Gradivo za: 3. letnik gimnazij in srednjih strokovnih šol
 • Založba: ROKUS KLETT
 • Predmet: ITALIJANŠČINA
 • Leto potrditve/izdaje: 2008
  €25,00 Cena: 
CELICA, ubenik za strokovne in tehnike gimnazije
 • Avtor: P. Stušek
 • Gradivo za: 3. letnik srednjih strokovnih šol
 • Založba: DZS
 • Predmet: BIOLOGIJA
 • Leto potrditve/izdaje: 1999
  €12,00 Cena: 
EKOLOGIJA, učbenik za strokovne in tehniške gimnazije
 • Avtor: K. Tarman
 • Gradivo za: 3. letnik srednjih strokovnih šol
 • Založba: DZS
 • Predmet: BIOLOGIJA
 • Leto potrditve/izdaje: 1999
  €12,00 Cena: 
  >
Vaš nakup vaše znanje Petra Juhart S.P. © 2019 
- Splošni pogoji