Prijavi se na našo mailing listo.

Učbeniki za gimnazije
Poklicne in strokovne šole
 • test
 • test
 • test
 • test
 • test
 • test
 • test
 • test
 • test
 • test

Učbeniki -> Poklicne in strokovne šole -> 4. letnik
 

Cene so oblikovane za dobro ohranjen učbenik oziroma dz. Leto potrditve pomeni letnico, ko je Strokovni svet RS za splošno izobraževanje potrdil učbenik oz. dz kot veljaven in ne pomeni letnico izdaje.
RAZVRSTI PO

ALFA, Kombinatorika, verjetnostni račun
 • Avtor: R. Brilej, B. Nikič
 • Gradivo za: 4. letnik srednjih strokovnih šol
 • Založba: ATAJA
 • Predmet: MATEMATIKA
 • Leto potrditve/izdaje: Ni znano
  €11,00 Cena: 
ALFA, Zaporedja, diferencialni račun
 • Avtor: R. Brilej, D. Ivanec
 • Gradivo za: 4. letnik srednjih strokovnih šol
 • Založba: ATAJA
 • Predmet: MATEMATIKA
 • Leto potrditve/izdaje: Ni znano
  €12,00 Cena: 
ALI JE ANGLEŠČINA V 4. LETNIKU SREDNJE ŠOLE RES TAKO TEŽKA
 • Avtor: L. Štepic
 • Gradivo za: 4. letnik gimnazij in srednjih strokovnih šol
 • Založba: KOREKT PLUS d.o.o.
 • Predmet: ANGLEŠČINA
 • Leto potrditve/izdaje: Ni znano
  €11,00 Cena: 
ANGLEŠČINA NA POKLICNI MATURI - Vaja dela mojstra, vzorci nalog za pripravo na pisni del izpita iz
 • Avtor: M. Košir et al.
 • Gradivo za: 4. letnik srednjih strokovnih šol
 • Založba: DRŽAVNI IZPITNI CENTER
 • Predmet: ANGLEŠČINA
 • Leto potrditve/izdaje: 2005
  €7,00 Cena: 
BERILO 4, Umetnost besede, učbenik za slovenščino-književnost v 4. letniku gimnazij in štirilet
 • Avtor: D. Pavlič et al.
 • Gradivo za: 4. letnik gimnazij in srednjih strokovnih šol
 • Založba: MKZ
 • Predmet: SLOVENŠČINA
 • Leto potrditve/izdaje: Ni znano
  €16,00 Cena: 
ČEZ PRAG BESEDILA, zbirka razčlemb neumetnostnih besedil na maturi za slovenski jezik
 • Avtor: M. Končina et al.
 • Gradivo za: 4. letnik gimnazij in srednjih strokovnih šol
 • Založba: ROKUS KLETT
 • Predmet: SLOVENŠČINA
 • Leto potrditve/izdaje: 2003
  €11,00 Cena: 
GENETIKA IN EVOLUCIJA
 • Avtor: S. Kreft, S. Krapež
 • Gradivo za: 4. letnik gimnazij in srednjih strokovnih šol
 • Založba: MODRIJAN
 • Predmet: BIOLOGIJA
 • Leto potrditve/izdaje: Ni znano
  €11,00 Cena: 
GEOGRAFIJA NA MATURI 2011, ZBIRKA NALOG
 • Avtor: J. Senegačnik
 • Gradivo za: 4. letnik gimnazij in srednjih strokovnih šol
 • Založba: MODRIJAN
 • Predmet: GEOGRAFIJA
 • Leto potrditve/izdaje: 2011
  €12,00 Cena: 
GEOGRAFIJA NA MATURI, ZBIRKA NALOG
 • Avtor: J. Senegačnik
 • Gradivo za: 4. letnik gimnazij in srednjih strokovnih šol
 • Založba: MODRIJAN
 • Predmet: GEOGRAFIJA
 • Leto potrditve/izdaje: Ni znano
  €13,00 Cena: 
GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI SLOVENIJE, Pripr. na maturo, delovni zvezek
 • Avtor: S. Popit et al.
 • Gradivo za: 4. letnik gimnazij in srednjih strokovnih šol
 • Založba: MKZ
 • Predmet: GEOGRAFIJA
 • Leto potrditve/izdaje: 2003
  €7,00 Cena: 
  >
Vaš nakup vaše znanje Petra Juhart S.P. © 2019 
- Splošni pogoji